Landbrukstenester Nordfjord

Styret i Landbrukstenester Nordfjord i 2013. 

Leiar                            
Olav M. Hjelle                     Eid Kommune

Nestleiar                      Unn Henden                         Eid  Kommune

Styremedlem                Inge Kjell Lindvik                 Eid Kommune
Styremedlem                Jan Inge Sande                    BremangerKommune
Styremedlem                Inger Oline Falkevik             Vågsøy  Kommune

Styremedlem               Roy Andre Bruvoll              Eid  Kommune  Vald av og blant dei tilsette
 

Varamedlemmer   1       Stein Kåre Karstensen        Bremanger kommune,  han møter fast.
                          2       Kjell Magne Åshamar         
Eid  Kommune  

Valnemnd                     1.Jon Leivdal, 2.  Hilde Myklebust,  3.  Jonas Rimstad
                                   Vara:  Ulf Inge Kjerpeseth

Revisor:                        Firda Revisjon & rådgivning