Landbrukstenester Nordfjord

Styret

Styret i Landbrukstenester Nordfjord er samansett slik etter valet på fusjonsmøtet 30 juni 2020:

Leiar : Inge Kjell Lindvik
Styremedlem:Leidulf Rygg Bogstad
Styremedlem: Janne Helen Vatne
Styremedlem: Kjell Magne Åshamar
Styremedlem: Roar Kjørstad
Styremedlem: Karl Mattis Haugland Persson
Styremedlem: Sivert Jan Ommedal
Styremedlem: Brynjar Myklebust

Tilsettrepresentant: Kari Songedal

1 vara: Tom Even Langø

2 vara: Bjarne Hauge