Landbrukstenester Nordfjord

 

 

Velkomen til Landbrukstenester Nordfjord 

 

Delar av Stad kommune ( tidlegare Eid )

Delar av Kinn kommune ( tidlegare Vågsøy )

Bremanger

Gloppen

 

Informasjon til avløysarane sommaren 2021
16.06.2021

Informasjon avløysarane sommaren 2021

 

 

Medlemsinformasjon sommaren 2021
16.06.2021

Medlemsinformasjon sommaren 2021


 

Beredskapsplan/Handlingsplan Covid-19
11.03.20201

Landbrukstenester Nordfjord har det overordna HMS-ansvaret i bedrifta, og du som bonde har det daglege HMS-ansvaret på garden. I situasjonen kring covid-19 er det svært viktig å ha ein plan for korleis ein håndterer ulike problemstillingar.
Vedlagte planar er utarbeidd for å passe til smittesituasjonen vi som samfunn no står i:

Beredskapsplan koronavirus 2020
Handlingsplan mal
Risikovurdering Smittefare koronavirus

 

Medlemsinformasjon februar 2021
15.02.20201

Medlemsinformasjon februar 2021Medlemsinformasjon desember 2020
15.12.2020

Medlemsinformasjon desember 2020

 

 

Medlemsinformasjon haust 2020
03.10.2020

Medlemsinformasjon oktober 2020

 

 

Årsmelding Landbrukstenester Nordfjord driftsåret 2019
01.06.2020

Årsmelding for driftsåret 2019 LTNordfjord

 

 

Årsmelding Gloppen avløysarlag driftsåret 2019
21.03.2020 

Årsmelding Gloppen avløysarlag driftsåret 2019

 

 

Medlemsinformasjon november 2019
25.11.2019

Medlemsinformasjon november 2019

 

 

Medlemsinformasjon haust 2019
04.10.2019

Medlemsinformasjon haust 2019