Landbrukstenester Nordfjord

Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene
Minstelønnssatser pr 1. April 2021

Ferie og innhøstingshjelp  Kr pr time 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år  109,40
Nybegynnere 18 år og eldre  129,40
Nybegynnere 18 år og eldre (3 – 6 mnd) 134,90
Fast ansatte arbeidstakere uten fagarbeidertillegg
(gartneri- og jordbruksarbeidere og røktere uten agronomutdanning)
Kr pr time (162,5 t pr mnd) Kr pr time (154 t pr mnd) 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år  118,90 125,46
18 år og eldre: 
Nybegynnere  149,30 157,54
Etter 1-års praksis 151,95 160,34
Etter 2-års praksis  156,70 165,35
Etter 4-års praksis  164,40 173,47
Etter 6-års praksis  170,90 180,33
Fast ansatte arbeidstakere med fagarbeidertillegg (gartnere og røktere med agronomutdanning) Kr pr time (162,5 t pr mnd)  Kr pr time (154 t pr mnd)
Nybegynnere 162,30 171,26
Etter 1- års praksis  164,95 174,05
Etter 2-års praksis  169,70 179,07
Etter 4-års praksis  177,40 187,19
Etter 6- års praksis  183,90 194,05
Avløsere uten fagarbeidertillegg 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år  120,90 127,57
18 år og eldre: 
Nybegynnere  151,30 159,65
Etter 1- års praksis  153,65 162,13
Etter 2- års praksis 158,40 167,14
Etter 4- års praksis 167,20 176,43
Etter 6- års praksis 173,25 182,81
Etter 8- års praksis  178,20 188,04
Avløsere med fagarbeidertillegg 
Nybegynnere 164,30 173,37
Etter 1- års praksis 166,65 175,85
Etter 2- års praksis  171,40 180,86
Etter 4- års praksis 180,20 190,15
Etter 6- års praksis 186,25 196,53
Etter 8- års praksis  191,20  201,75