Lønnstariff

Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene
Minstelønnssatser pr 1. April 2019. 

 

Ferie og innhøstingshjelp  Kr pr time 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år  103,15
Nybegynnere 18 år og eldre  123,15
Nybegynnere 18 år og eldre (3 – 6 mnd) 128,65

 

 

Fast ansatte arbeidstakere uten fagarbeidertillegg
(gartneri- og jordbruksarbeidere og røktere uten agronomutdanning)
Kr pr time (162,5 t pr mnd) Kr pr time (154 t pr mnd) 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år  112,65 118,87
18 år og eldre: 
Nybegynnere  143,05 150,95
Etter 1-års praksis 145,70 153,74
Etter 2-års praksis  150,45 158,75
Etter 4-års praksis  158,15 166,88
Etter 6-års praksis  164,65 173,74

 

 

Fast ansatte arbeidstakere med fagarbeidertillegg (gartnere og røktere med agronomutdanning) Kr pr time (162,5 t pr mnd)  Kr pr time (154 t pr mnd)
Nybegynnere 154,80 163,34
Etter 1- års praksis  157,45 166,14
Etter 2-års praksis  162,20 171,15
Etter 4-års praksis  169,90 179,28
Etter 6- års praksis  176,40 186,14

 

 

Avløsere uten fagarbeidertillegg 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år  112,65 118,87
18 år og eldre: 
Nybegynnere  143,05 150,95
Etter 1- års praksis  145,40 153,43
Etter 2- års praksis 150,15 158,44
Etter 4- års praksis 158,95 167,72
Etter 6- års praksis 165,00 174,11
Etter 8- års praksis  169,95 179,33

 

 

Avløsere med fagarbeidertillegg 
Nybegynnere 154,80 163,34
Etter 1- års praksis 157,15 165,82
Etter 2- års praksis  161,90 170,84
Etter 4- års praksis 170,70 180,12
Etter 6- års praksis 176,75 186,51
Etter 8- års praksis  181,70 191,73