Ledige jobbar

Landbrukstenester Nordfjord treng fleire dyktige avløysarar med på laget
2. gangs utlysning 

Vi ynskjer å styrke vårt tenestetilbod og søkjer med dette etter  nye avløysarar i Stad og Gloppen kommune.

Landbrukstenester Nordfjord har ledig  100% stilling som ringavløysar med arbeidsstad Eid i Stad kommune.

Landbrukstenester Nordfjord har ledig 50- 100% stilling som landbruksvikar/avløysar med arbeidsstad Sandane-Byrkjelo i Gloppen kommune.

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeidsoppgåver vil være fôring, mjølking og stell av dyr, i tillegg til generelt gardsarbeid. Gardsarbeid relatert til husdyrhald for alle dyreslag.
 • Stillinga som ringavløysar er i hovudsak knytt til mjølkeproduksjon.
 • Stillinga som landbruksvikar er knytt til alle typar driftsformer.
 • Det er viktig at du som avløysar kan arbeide sjølvstendig etter gitt opplæring.

Ynskjelege  kvalifikasjonar:

 • Søkjer hovudsakleg etter deg som er utdanna agronom eller har anna relevant landbruksfagleg utdanning. Relevant praksis kan kompensere for manglande utdanning.
 • Erfaring og kunnskap frå mjølkeproduksjon.
 • Førarkort bil og traktor. Må kunne disponere eigen bil.
 • Må beherske norsk språk – munnleg og skriftleg.
 • Vi søkjer etter deg som kan jobbe sjølvstendig, er ansvarsbevisst og som kan mestre ein arbeidskvardag med fysisk tungt arbeid. Du må like å arbeide med dyr,  være fleksibel og kunne tilpasse deg ulike arbeidssituasjonar.

Vi kan tilby:

 • Vi tilbyr ein spennande og variert jobb i ei stabil og inkluderande bedrift.
 • Opplæring vil bli gitt.
 • Turnusarbeid / delt dag.
 • Lønn etter kvalifikasjonar og praksis.
 • Gode forsikringsordningar.

 

Har du spørsmål om stillinga ?

Ta kontakt med dagleg leiar Tone H. Sørland
Tlf: 57860173     E-post: Tone.sorland@n-lt.no

Søknad med vedlagt CV sendast på e-post til tone.sorland@n-lt.no.
Ber om at søkjarar  lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden og oppgir relevant referanse av ny dato.

Søknadsfrist snarast, seinast 15.01.2021