Landbrukstenester Nordfjord

Ringavløysar


2. gangs utlysing
Landbrukstenester Nordfjord søkjer ringavløysar

Landbrukstenester Nordfjord treng fleire dyktige avløysarar med på laget.

Vi har no ledig 100% fast stilling som ringavløysar. Arbeidsstad er området Kjølsdalen/Eid i Stad kommune.

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeidsoppgåver vil vere fôring, mjølking og stell av dyr, i tillegg til generelt gardarbeid.
 • Stillinga er i hovedsak knytt til mjølkeproduksjon.
 • Som ringavløysar vil du arbeide hos 5-6 ulike bønder.
 • Det er viktig at du som avløysar kan jobbe sjølvstendig etter gitt opplæring.

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Søkjer hovedsakleg etter deg som er utdanna agronom eller har anna landbruksfagleg utdanning. Relevant praksis kan kompensere for manglande utdanning.
 • Erfaring og kunnskap frå mjølkeproduksjon.
 • Førarkort bil og traktor.
 • Må kunne disponere eigen bil.
 • Må beherske norsk språk – munnleg og skriftleg.
 • Vi søkjer etter deg som kan jobbe sjølvstendig, er ansvarsbevisst og som kan mestre ein arbeidskvardag med fysisk tungt arbeid. Du må like å arbeide med dyr, vere fleksibel og kunne tilpasse deg ulike arbeidssituasjonar.

Vi kan tilby:

 • Vi tilbyr ein spennande og variert jobb i ei stabil og inkluderande bedrift.
 • God opplæring.
 • Turnusarbeid / Delt dag.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikringsordningar.

Har du spørsmål om stillinga ?

Ta kontakt med dagleg leiar, Tone H. Sørland.

Tlf: 57860173

E-post: tone.sorland@n-lt.no

Søknad med vedlagt CV sendast på e-post til tone.sorland@n-lt.no

Ber om at søkjarar lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden og oppgir relevant referanse av ny dato.

Søknadsfrist 20. juli 2021.