Landbrukstenester Nordfjord

Krisegruppe Landbrukstenester Nordfjord 

Krisegruppa i Landbrukstenester Nordfjord er samansett slik etter valet på styremøtet 09.09.2020:

Tone H. Sørland          (Dagleg leiar)
Inge-Kjell Lindvik        (Styreleiar)
Sivert Jan Ommedal   (Styremedlem)
Kari Songedal               (Tilsettrepresentant)