Landbrukstenester Nordfjord

Landbrukstenester Nordfjord BA


Postboks 196, 6771 Nordfjordeid


Tlf. 57 86 01 73 / 48 00 69 95


E-post: tone.sorland@n-lt.no


Org.nr. 971 365 994 MVA


 


Kostnadsoverslag


frå Landbrukstenester Nordfjord BA


 
Oppdrag:_____________________________________________________________


Dato:___________________


 


 


Arbeidstimar:_____________à kr 220 /_________________


 


 


Kr:_____________________


 


 


Bruk av maskin og utstyr


_________________________________________________________________


 


 


 


Kr:_____________________Kr:_____________________Kr:_____________________Kr:_____________________


 


 


Andre utgifter:


____________________________________________________________________


 


 


 


Kr:_____________________Kr:_____________________


 


  


SUM KOSTNADSOVERSLAG


 


 


Kr______________________


 


Merknadar:______________________________________________________________________________________


 


Kostnadsoverslaget er utifrå opplysningar frå oppdragsgjevar og erfaring frå Landbrukstenester Nordfjord sin representant.


·        Arbeidskostnad


·        Prisar på maskin og utstyr henta frå listepris til Norske Maskinringar


·        Spesialpris kan avtalast på enkelte oppdrag


·        Alle prisar er utan meirverdiavgift


 


 


_________________________________         _____________________________________


            Oppdragsgjevar                                               Landbrukstenester Nordfjord BA