Landbrukstenester Nordfjord

HMS i Landbrukstenester Nordfjord

Landbrukstenester Nordfjord har eit overordna HMS ansvar.
Bonden har HMS ansvar for det arbeid som blir gjennomført på hans gard.
Du som ansatt har HMS ansvar for din eigen arbeidssituasjon.
Til å hjelpe oss alle har vi rutiner og skjema.

Ved mindre og større skader og ulykker ta kontakt med kontoret på tlf:
57860713 / 47680360.
Det skal gjevast beskjed til både kontoret og oppdragsgjevar ved alle typar skader, ulykker og nestenulykker. Avviksskjema skal leverast til både kontoret og oppdragsgjevar. Du finn avviksskjema vedlagt under «håndtering av avvik».

For å lære av våre feil, og kunne gjere noko med det, er vi nødt til å melde ifrå 🙂