Bli medlem

Innmelding i Landbrukstenester/Avløysarlag

Som medlem i Landbrukstenesten/Avløysarlaget får du som bonde fleire fordelar.

Landbrukstenesten/Avløysarlaget organiserar og formidlar alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgjeveransvar for avløysaren og utfører alt løns- og personalarbeid. Avløysaren vert automatisk forsikret. Landbrukstenesten/Avløysarlaget skaffar doku­mentasjon av avløysarutgiftene i samband med søknad om avløysartilskott. Landbrukstenesten/Avløysarlaget informerer om bonden sine rettigheitar og reglane i velferdsordningane. Laget skal vera kontaktledd mellom bonde og avløysar.

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjera kvardagen din litt enklare!
(Skjema ligg sentralt hos NLT, men vert sendt til laget du vil bli medlem i)