Landbrukstenester Nordfjord

Innkalling til årsmøte for 2018

Blir halde torsdag 9 mai. kl 20:00 på møterommet i Eidsgata 33

Sakliste til møtet finn du her Årsmøte i Landbrukstenester Nordfjord SA for 2018

Årsmelding for året 2018 Årsmelding for driftsåret 2018