Landbrukstenester Nordfjord

HMS og Covid-19

Landbrukstenester Nordfjord har det overordna HMS-ansvaret i bedrifta, og du som bonde har det daglege HMS-ansvaret på garden. I situasjonen kring covid-19 er det svært viktig å ha ein plan for korleis ein håndterer ulike problemstillingar. Vedlagte planar er utarbeidd for å passe til smittesituasjonen vi som samfunn no står i. Anbefaler alle å ta ein gjennomgang av desse planane ilag med avløysar. 

Beredskapsplan koronavirus 2020
Handlingsplan mal
Risikovurdering Smittefare koronavirus