Landbrukstenester Nordfjord

HMS – Handbok 

HMS-Handbok for avløysar er utvikla av NLT for NLT sine medlemslag. Den er på norsk, engelsk, lithauisk og polsk.
HMS-Handboka finn du her:
http://www.landbrukstenester.no/hms-2/