Landbrukstenester Nordfjord

Rett behandling til garantert tid  –  Slik unngår du helsekø.
No kan vi tilby helseforsikring til medlemane i Landbrukstenester Nordfjord, til alle våre tilsette og familiemedlemane til desse.
Tidlegare har berre dei fast tilsette fått tilbod om denne forsikringa kollektivt.

Garantien du får:
Garantert spesialistvurdering innan 10 dagar
Garantert behandling/operasjon innan 28 dagar
Gå inn på denne linken og les om denne gode forsikringa.

Link til artikkel som viser at forsikringa virkar:
http://www.landbrukstjenester.no/Hovudside/Helseforsikring-som-fungerer-i-praksis/cid/a16648_5748/