Landbrukstenester Nordfjord

Håndtering av avvik i Landbrukstenester Nordfjord

Dersom det oppstår skade, ulykke eller nestenulykke skal det gjevast beskjed til kontoret på tlf: 57860173 / 47680360.
Alle involverte partar skal fylle ut avviksmelding. Denne skal leverast både til dagleg leiar og oppdragsgjevar. Avviksskjema og prosedyre for håndtering av avvik finn du vedlagt under.
Skjema – Avviksskjema
Dokument – Prosedyre for håndtering av avvik

Dersom det oppstår alvorlege ulykker/dødsfall har Landbrukstenester Nordfjord eiga prosedyre for dette. Varslingsplan, beredskapsplan og viktige telefonnummer finn du vedlagt under:
Dokument – Varslingsplan ved alvorlige ulykker
Dokument – Beredskapsplan ved alvorlige ulykker
Dokument – Viktige telefonnummer

For å lære av våre feil, og kunne gjere noko med det, er vi nødt til å melde ifrå 🙂
Landbrukstenester Nordfjord er her for å hjelpe deg