Landbrukstenester Nordfjord

Beredskapsplan 

Dersom det oppstår alvorlege ulykker/dødsfall har Landbrukstenester Nordfjord eiga prosedyre for dette.
Varslingsplan, beredskapsplan og viktige telefonnummer finn du vedlagt under:

Dokument – Beredskapsplan ved alvorlige ulykker
Dokument – Varslingsplan ved alvorlige ulykker
Dokument – Viktige telefonnummer