olavh

Årsmøtet 22. april

Årsmøtet vart halde på kontoret med 7 personar tilstades. Årsmøtesakene samrøystes. Nytt styre; Olav M.Hjelle (leiar) Inge Lindvik Unn Henden Einar Hessevik (ny) Kari Songedal (ny). Viktigaste sak framover blir å sikre likviditeten i

LES MER »