Landbrukstenester Nordfjord

Årsmøtet 22. april

Årsmøtet vart halde på kontoret med 7 personar tilstades. Årsmøtesakene samrøystes. Nytt styre;

Olav M.Hjelle (leiar)

Inge Lindvik

Unn Henden

Einar Hessevik (ny)

Kari Songedal (ny).

Viktigaste sak framover blir å sikre likviditeten i laget med at vi får ei ordning med at medlemmene overfører tilskot til laget straks det kjem.