Landbrukstenester Nordfjord

Årsmøte Gloppen Avløysarlag

Digitalt årsmøte blir gjennomført torsdag 7 mai klokka 20:00

Innkalling med sakliste og årsmelding vart utsendt til møtet som skulle ha vore 26 mars.

Vi skal bruke TEAMS. Gje beskjed til Tone på mobil 47680360 om du ynskjer å delta.