Landbrukstenester Nordfjord

Her finn de årsmeldingane til Landbrukstenester Nordfjord

For driftsåret 2013                   Rekneskapen for 2013

For driftsåret 2012                    Rekneskapen for 2012

For driftsåret 2011                     Rekneskapen for 2011

For driftsåret 2010                     Rekneskapen for 2010

For driftsåret 2009.                    Rekneskapen for 2009


For driftsåret 2008.

For driftsåret 2007.

For driftsåret 2006.

For driftsåret 2005.

For driftsåret 2004.

For driftsåret 2003.