Landbrukstenester Nordfjord


Landbrukstenester


Nordfjord


Postboks 196, 6771 Nordfjordeid


 


Føretaksregisteret


NO 971 365 994MVA


Tlf 57 86 01 73


 


 


ARBEIDSRAPPORT


 


Namn, oppdragsgjevar__________________________________            Dato__________________


 


Adresse_____________________________________________________________________


 


Postnr.____________            Poststad___________________________________________________


 


Oppdraget gjeld:


___________________________________________________________________________________           


 


Kat.1. Person____________________        Kr/t            Kat. 2. Anbod______________________


 


Kat 3. Ekstrautstyr________________        Kr/t            Kat. 4. Timearbeid__________________


 
Kat.5. Maskin m/førar______________       Kr/t            Kat. 6. Transport____________________


 


Alle prisar er utan meiverdiavgift


 


 


Dato


Timar


Kategori


Levert material


Merknadar


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Underteikna attesterer at ovanståande opplysningar er rette


 


Stad/dato_______________________________________


 


 


______________________________________            __________________________________                oppdragsgjevar                                                                                 Ansvarleg utførar