Landbrukstenester Nordfjord

 

Administrasjon

Dagleg leiar er Tone H. Sørland, 100% stilling
Kontormedarbeidar Helene Sørland, 50% stilling

Landbrukstenester Nordfjord er lokalisert på Nordfjordeid.
Vi har kontor i 2. etasje i Eidsgata 33, inngang frå sjøgata.
Vi har kontorfellesskap med Accountor Eid (tidlegare SpaNo Regneskap).
Kontortida er mellom kl. 08.00 og kl. 15.30, måndag til fredag.
Tlf: 57860173.

Ved akutt trong for avløysarhjelp/landbruksvikar, ring 47680360 – vakttelefon.