Styret

Styret

 

Styret i Landbrukstenester Nordfjord er samansett slik etter valet på årsmøtet 17 april 2018

Leiar : Inge Kjell Lindvik
Nestleiar: Kari Songedal
Styremedlem: Janne Helen Vatne
Styremedlem: Kjell Magne Åshamar
Styremedlem: Roar Kjørstad
Tilsettrepr: Mathilde Strand Johnsen
1 vara: Hilde Myklebust
2 vara: Tom Even Langø