Startsida til LTN

Velkomen til Landbrukstenester Nordfjord si heimeside.

Delar av Stad kommune( tidlegare Eid ),

Delar av Kinn kommune ( tidlegare Vågsøy )

Bremanger

Gloppen

 

 

No er årsrapporten for 2019 sendt ut

Til Eid, Vågsøy og Bremanger er den utsendt på epost med link til eit dokument De må logge på. Eller de kan logge inn på medlemsportalen  på nettsida vår (WEBTEMP – MEDLEM – KUNDAR)

Logg inn med epostadressa di og passord som de har brukt tidlegare. Har du gløymt passordet, kan du klikke på «gløymt passord» og du får eit nytt midlertidig passord sendt til eposten din.

Ta kontakt om problem dukkar opp

Husk å oppdatere produksjonstilskot søknaden viss dokke ikkje allereide har gjort det.

Her:HUGS FRISTEN FOR KORRIGERING AV SUM AVLØYSARTISKOT – 10 JANUAR

Til medlemane i Gloppen er det sendt årsoppgave medlem som tidlegare år. Til e-post til dei som er registrert med det og i posten til dei andre.

 

MEDLEMSINFORMASJON GLOPPEN

MEDLEMSINFORMASJON

 

ÅRSMØTE I GLOPPEN AVLØYSARLAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GLOPPEN AVLØYSARLAG

Årsmøtet skal vere i forkant av møtet til bondelaget

 

SØKNAD OM AVLØYSARTILSKOT

Her er er lenkje til informasjon og utrekning av tilskot.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/generelle-sporsmal/#hvordan-beregnes-hvor-mye-jeg-kan-faa-i-avloesertilskudd-

 

ÅRSMØTET FOR LANDBRUKSTENESTER NORDFJORD SA , FOR ÅRET 2018

Blir halde torsdag 9 mai. kl 20:00 på møterommet i Eidsgata 33

Sakliste til møtet finn du her Årsmøte i Landbrukstenester Nordfjord SA for 2018

Årsmelding for året 2018 Årsmelding for driftsåret 2018

 

 

 

 

Sluttprotokoll – Jordbruksforhandlingar

Staten og jordbruket vart samde i årets jordbruksforhandlingar 16. mai.

Når det gjelder velferdsordningane så vart Statens tilbod ståande, som skissert her.

I tillegg så vart partane samde om at Landbruksdirektoratet skal utreie konsekvensane av å avvikle samordninga av tilskott ved avløysing ved sjukdom og fødsel mv. mot lønsinntekter, slik at ein likestiller lønsinntekt med andre næringsinntekter.

Sluttprotokoll finner du her.

 

Det er kome ny versjon av søknadsskjema som gjeld tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Du finn skjemaet under fana «skjema»

 

 

NO FLYTTAR VI TIL NYE LOKALE

Fredag 27 oktober er siste dag med ope kontor på Almenningen 1.
Helga blir nytta til flytting, og komande veke er eg på Gardermoen på kurs / haustsamling.
Mandag 6 november flyttar vi inn i splitter nye lokale i Eidsgata 33, JYSK bygget.
Dette gledar vi oss til og de er hjarteleg velkomne inn  🙂

 

 

Maskinførarkurs på Mo og Øyrane

 

Medlemsinformasjon mai 2017

 

Medlemsinformasjon april 2017                                                                                                             

 

Aarsmelding Landbrukstenester Nordfjord 2016                                                                              

 

 

Vi legg fortløpande ut aktuelle skjema, dokument og lenker. Desse vil du etter kvart finne under «HMS», «medlem», «skjema»og «avløysar «på toppen av sida. Her på framsida og i venstremenyen vil du finne oppdaterte saker både lokalt og frå NLT.

NB!! Bruk pil tilbake dersom du vil innatt på heimesida etter at du er ferdig med eit skjema eller dokument

Ta gjerne kontakt med administrasjon eller styreleiar om det er noko du saknar. Vi tek også gjerne mot innlegg eller bilete frå medlemmer.

 

Vi har kontor i andre etasje i Eidsgata 33, Nordfjordeid og kontortida er mellom kl.08.30 og kl. 15.30, måndag til torsdag, fredag er det stengt.Telefonnummer til kontoret 57860173.

Ved akutt trong for avløysarhjelp, ring 47680360

 

 

 

 

 

 
 

Link til Norske Landbrukstenester.