Landbrukstenester Nordfjord

Velkomen til Landbrukstenester Nordfjord si heimeside.

Eid, Vågsøy, Bremanger, Gloppen

 

Medlemsinformasjon hausten 2015

Kontoutdrag og faktura I år har vi nytt både lønn og rekneskapsprogram – med dei utfordringane det fører med seg. Det som har blitt mest spørsmål rundt er fakturabiten. Faktura blir sendt ut sjølv...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...