Medlemskap

rugsund_2006_web

NYE MEDLEMAR – DIVERSE INFORMASJON

Avtale med oppdragsgjevar 

Skjema-for-dokumentert-opplæring                                                                                     

Viktige telefonnummer 

Vedtekter Landbrukstenester Nordfjord 

 

Link til arbeidsmiljølova:

Rundskriv frå landbruksdirektoratet nr 2018-3 finn du her

 

For meir informasjon og skjema gå til fanene SKJEMA og HMS

Sjå også på lenkja til ei brosjyre som ligg på framsida vår

 

Medlemskap

Dei fleste bøndene i området er medlem og har brukt laget sine tenester i mange år.
 

Er du ikkje medlem vonar vi du vil vurdere eit medlemskap. Du er hjarteleg velkomen med på laget.

 

Eit medlemskap/andel kostar kr. 100.-. Dette er ein eingongskostnad på andel, som du også kan få att dersom du melder deg ut.

Medlemsskapet i Landbrukstenester Nordfjord SA fylgjer gardsbruket, nye brukarar treng såleis ikkje teikna nytt medlemskap.