Kva vi kan

Lønn

Personalhandtering

  • Sikre kvalifisert arbeidskraft
  • Godt HMS arbeid i lag med oppdragsgivar
  • Passe på å oppfylle lovpålagte krav

Velferdsordningane i Landbruket

  • Avløysing ferie og fritid
  • Sjukdomsavløysing og avløysing ved svangerskap og fødsel
  • Landbruksvikar
  • Jobbe for å prioritere velferdsordningane ved å sikre rekruttering og for å ha eit landbruk over heile landet

Lokalkunnskap