Administrasjon

Vi har kontor i andre etasje i Eidsgata 33, Nordfjordeid, og kontortida er mellom kl. 08:30 og kl. 15:30, måndag til torsdag, fredag er det stengt. Tone H. Sørland er tilsett som dagleg leiar. Kari Rogdo hjelper til ved behov. Vi to deler på vakttelefonberedskap.

Her har vi kontorfellesskap med Accountor Eid ( tidlegare SpaNo Rekneskap )

Telefonnummer til kontoret 57860173.

Ved akutt trong for avløysarhjelp, ring 47680360 – vakttelefon